Målgrupp

Vår målgrupp kallas ofta ”hemmasittare” i dagligt tal. Alla har en autismspektrumdiagnos utan någon intellektuell funktionsnedsättning. Den stora majoriteten gick ut grundskolan, dock med stora problem och med hög frånvaro. Steget till gymnasiet blev för stort för de flesta med alla förändringar som det innebar. Många har prövat olika skolor men misslyckats på grund av bristande kunskap om autism och stöd enligt deras egna berättelser.

De flesta hamnade helt isolerade i sina hem under många år. Trots att alla föräldrar kämpat och gjort allt de kan för att få hjälp har stödet från samhället uteblivit. Under åren i isolering har många i gruppen utvecklat tilläggsdiagnoser såsom djupa depressioner, social fobi och OCD.


Läs gärna mer om vårt sätt att arbeta i Tidningen Speciellt på sidorna 14-15

Ibland behöver vi börja på hemmaplan

Vi behöver ofta börja med att träffas på hemmaplan och det måste vara roligare och intressantare att vara hos oss än hemma. Att bryta en långvarig isolering är mycket ångestfyllt, det måste kännas att det är värt att utmana sig själv. Vi behöver vara försiktiga med att ställa krav som är för svåra att leva upp till. Vi får ta små steg i taget och vi behöver ha med oss handläggare inom kommunen som förstår att förändringar tar tid.

Interse är anpassat på många olika sätt för att våra deltagare ska trivas. Allt från riktigt bra speldatorer till personalens förhållningssätt och bemötande. Humor är viktigt, att kunna skratta ihop, samtidigt som vi måste möta alla deltagare utifrån deras dagsform och ha tid för samtal om tunga tankar. Det stora problemet som blivit tydligt för oss är att det idag saknas samverkan mellan kommunen, psykiatrin, den somatiska vården, habiliteringen, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Vi arbetar för att skapa dessa samarbeten.
Arbetssätt

Tanken med Interse har hela tiden varit att vi ska fungera som en sluss ut till arbetsmarknaden eller till studier då vi ser den potential som finns i vår målgrupp. Under åren har vi dock lärt oss vilka konsekvenser en lång isolering leder till för den psykiska hälsan och att vägen tillbaka ut i samhället är både lång och ganska tung. Målet för oss är ändå tydligt - att få så många som möjligt att gå vidare från oss.

För oss är det viktigast att till en början bryta isoleringen och att våra deltagare får göra något de tycker är roligt och känner sig trygga med. Många har spelat datorspel all sin vakna tid och det blir en bra ingång.

Vårt viktigaste arbete är att bygga upp självkänslan och att hitta ett hopp om en framtid. Självkänslan kan ofta vara helt nedbruten på grund av alla tidigare misslyckanden och det tar tid att bygga upp den igen. En viktig del är att få vara i ett sammanhang och träna upp förmågor kring social interaktion, som många tycker är svårt. Alla här respekterar varandra och det är helt okej att vara den man är. För många är det första gången i livet de befinner sig i ett sådant sammanhang.


Familjen

Många av våra deltagare bor hemma hos sina föräldrar och som förälder läggs mycket på ens axlar. När ens barn mår så pass dåligt påverkar det också hela familjen. Dessutom måste föräldrar lägga mycket tid på att strida för sitt barns rättigheter och samtidigt agera som projektledare när det gäller alla kontakter med olika myndigheter, det försöker vi vara ett stöd i.

Ofta är det en närstående som kontaktar oss och vi upplever att många tycket att det är skönt att prata med någon som förstår situationen. Som vet att ingen frivilligt isolerar sig hemma utan att det är en strategi för att överleva när ångesten blir allt för stor. Tillsammans planerar vi hur ett första möte ska gå till. Ibland fungerar det med ett studiebesök hos oss när lokalen är tom, men i många fall börjar vi att träffas på hemmaplan. Vi har lång erfarenhet av att arbeta på detta sätt och lyckas nästan alltid att bryta isoleringen. En viktig del är att ha en tydlig kommunikation med ansvarig handläggare på kommunen och involvera dem i planeringen. Om någon tillhör LSS så har man rätt att beviljas en daglig verksamhet från 16-års ålder. Ju tidigare isoleringen kan brytas desto kortare blir vägen tillbaka. Vill du veta mer om hur vi kan anpassa vårt arbete till just er så tveka inte att höra av dig.