Studier

Har du något ämne kvar från grundskolan eller gymnasiet? Då är du inte ensam. Om du vill kan vi göra en kartläggning för att se vad just du saknar och sedan tillsammans göra en studieplan som passar dig bäst. Vi tar hjälp av Studieteamet inom Stockholms stad vid behov.
Vi hjälper dig med:
- Kartläggning
- Ansökan
- Kontakt med lärare och studievägledare
- Individuellt stöd
- En lugn och trygg miljö att studera i