Vi startade Interse 2015 och sedan dess har vår målgrupp varit unga vuxna med en autismspektrumsdiagnos som lever sina liv isolerade i hemmet. Vi ville skapa en verksamhet som var anpassad helt utifrån de behov som finns i denna grupp och det har vi lyckats med.

Vårt mål är att erbjuda ett meningsfullt sammanhang att vara i, social gemenskap, ge hopp om att det finns en framtid och att göra dagarna här så roliga som möjligt.  

Vår upplevelse är att det saknas mycket kunskap om denna grupp i samhället i stort vilket leder till stora problem. Många hamnar i djupa depressioner och har svårt att se en mening med livet.


 En del av vårt arbete handlar om att skapa en förståelse för vilka behov gruppen har i mötet med hälso- och sjukvård och övriga myndigheter och vi försöker också i så hög utsträckning som möjligt vara ett stöd till våra deltagare och deras närstående i dessa kontakter.

 

Vi håller oss hela tiden uppdaterade när det gäller kunskap kring autism och vad som händer politiskt inom området. Vi samarbetar med Autism- och aspergerförbundet och Attention samt med KIND som är en del av Karolinska Institutet. Vill du läsa mer om dessa verksamheter finns det länkar nedan.


Läs gärna mer om vårt sätt att arbeta i Tidningen Speciellt på sidorna 14-15