Vi samarbetar med Iwork och Bron inom Stockholm Stad, övriga kommuner och med andra verksamheter.


Praktik

Vill du på sikt komma ut i arbetslivet? Då hjälper vi till att hitta en praktikplats som passar dig.

Vi börjar med att prata om din intressen, behov, förmågor och vilken typ av arbetsplats som du tror skulle passa dig. Det förberedande arbetet handlar även om att:

- träna på att vara i sociala sammanhang

- hitta olika strategier för att hushålla med sin energi

- ha en bra närvaro på Interse

- bli bra på att passa tider och höra av sig vid frånvaro eller sen ankomst